فروغ

 

ترا افسون چشمانم ز ره برده ست و می دانم

چرا بیهوده می گویی دل چون اهنی دارم

نمی دانی نمی دانی که من جز چشم افسونگر

در این جام لبانم باده ی مرد افکنی دارم.

چرا بیهوده می کوشی که بگریزی ز اغوشم

از این سوزنده تر هرگز نخواهی یافت اغوشی

نمی ترسی؟که بنویسند نامت را

به سنگ تیره ی گوری شب غمناک خاموشی

بیا دنیا نمی ارزد به این پرهیز و  این دوری

فدای لحظه ای شادی کن این رویای هستی را

لبت را بر لبم بگذار کز این ساغر پر می

چنان مستت کنم تا خود بدانی قدر مستی را

تو را افسون چشمانم ز ره برده ست و می دانم

که سر تا پا به سوز خواهشی  بیمار می سوزی

دروغ است این اگر پس ان دو چشم راز گویت را

چرا هر لحظه بر چشم من دیوانه می دوزی؟


/ 3 نظر / 71 بازدید
مونا

[ماچ][ماچ]همان غاري که از وارد شدن به آن واهمه داريد،مي تواند سرچشمه گنجي باشد که دنبالش ميگشتيد [ماچ][ماچ] اس ام اس هاي عاشقانه و سرکاري

مونا

سلام [ماچ][قلب][ماچ] در ميان برف و يخبندان گلي مي درخشد ، همانند عشق من که گرما بخش سرما و بوذان زندگي است. شايد امروز بيايم ، تو را بيشتر از ديروز دوست مي دارم و اين باور هر روز بيشتر مي شود. [ماچ][قلب][ماچ] اس ام اس روزانه اگه خواستي بيا بهم سر بزن با چند تا اس ام اس زيبا ازت پذيرايي مي کنم [گل][گل][گل]